09
DEC
2022

Поради для українських водіїв: What you need to know about driving in Ireland.

Posted By :
Comments : 0

Поради для українських водіїв

What you need to know about driving in Ireland. Що вам потрібно знати про водіння в Ірландії. Что нужно знать о вождении в Ирландии.

 

New temporary EU rules ensure that people fleeing Ukraine and living in Ireland under temporary protection can continue to use their Ukrainian driving licence. They won’t have to exchange it for an EU driving licence or sit a driving test.  Professional truck and bus drivers with qualifications obtained in Ukraine, will be temporarily recognised in the EU following a training course and any checks, as required.

Нові тимчасові правила ЄС забезпечують для людей, які рятуються втечею з України та живуть в Ірландії під тимчасовим захистом, можливість користуватися їхнім українським посвідченням водія без потреби обмінювати його на посвідчення водія ЄС або складати новий водійський іспит. Посвідчення професійних водіїв вантажівок та автобусів, які здобули кваліфікацію в Україні, будуть тимчасово визнані в ЄС після короткого курсу навчання та іспиту.

Новые временные правила ЕС обеспечивают для людей, которые спасаются бегством из Украины и живут в Ирландии под временной защитой, возможность пользоваться их украинским водительским удостоверением без необходимости обменивать его на водительское удостоверение ЕС или сдавать новый водительский экзамен. Удостоверения профессиональных водителей грузовиков и автобусов, получивших квалификацию в Украине, будут временно признаны в ЕС после короткого курса обучения и экзамена.

 

A guide for Ukrainian drivers. Посібник для українських водіїв. Руководство для украинских водителей.

Below is a list of frequently asked questions and answers about licensing rules, vehicle importation and testing, and driving a bus or truck professionally in Ireland.

Нижче вказаний перелік частих запитань і відповідей про правила ліцензування, ввезення й випробування транспортних засобів, а також професійне керування автобусом чи вантажівкою в Ірландії.

Ниже приведен список частых вопросов и ответов касательно правил выдачи водительских удостоверений, ввозе и проверке транспортных средств, а также о профессиональном вождении автобуса или грузового автомобиля в Ирландии.

FAQs for driving a Car in Ireland 21 Nov 2022 – Englishpdf | 541 KB

Поширені запитання щодо водіння автомобіля в Ірландії 25 July 2022 Ukrainianpdf | 508 KB

Часто задаваемые вопросы об использовании дорог в Ирландии 25 July 2022 Russianpdf | 505 KB

 

Road Safety in Ireland. Користування дорогами в Ірландії. Использование дорог в Ирландии.

There are almost 100,000 kilometres of roads in Ireland. These roads range from Motorway to narrow single lane rural roads.. Whether walking, cycling, motorcycling or driving, this guide will provide you with some basic rules of the road to ensure you can stay safe.

В Ірландії налічується майже 100 000 кілометрів доріг. Це як автомагістралі, так і вузькі односмугові сільські дороги. Цей посібник містить базові правила дорожнього руху для вашої безпеки під час ходіння, їзди на велосипеді, мотоциклі або автомобільному транспорті.

В Ирландии насчитывается почти 100 000 километров дорог. Это как автомагистрали, так и узкие сельские дороги. В данном руководстве содержатся правила дорожного движения для вашей безопасности во время ходьбы, езды на велосипеде, мотоцикле или автомобильном транспорте.

Road Safety in Irelandpdf | 827 KB

Користування дорогами в Ірландіїpdf | 966 KB

Использование дорог в Ирландииpdf | 1079 KB

 

Source: https://www.rsa.ie/services/alerts/advice-for-ukrainian-drivers

About the Author

Leave a Reply